Doelstellingen

Het doel van Calimero is betaalbare, professionele kinderopvang bieden aan ouders in Noord-Holland Noord en Noord-Brabant. Ons gastouderbureau is een betrouwbare partner, die kwalitatief goede kinderopvang verzorgt. Persoonlijke (pedagogische) begeleiding van zowel de vraagouders als de gastouders zijn een belangrijk onderdeel van ons beleid. Er is volop ruimte voor het individu. Dat betekent veel aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind. Bovendien wordt de opvang zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de ouders.

Pedagogische uitgangspunten

Voor het kind
Ieder kind ontwikkelt zich tot een evenwichtige persoonlijkheid, die zijn talenten kan ontdekken en benutten. Tegelijkertijd toont het kind respect voor de normen en waarden van anderen, ook als die afwijken van zijn eigen belevingswereld. Het kind leert oog te hebben voor het belang van de natuur en het milieu.

Voor de gastouder
Een gastouder verdiept zich met aandacht en warmte in de behoeften van ieder (gast)kind. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen wordt het kind gestimuleerd. Voorop staat een duidelijke en positieve benadering. Daarmee levert de gastouder een verantwoorde bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.