Oudercommissie

Als ouder heeft u natuurlijk uw eigen ideeën over een juiste opvoeding. Datzelfde geldt ook voor de opvang. Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen meedenken en adviseren over kinderopvang bij een gast-ouder. Daarom is er bij Calimero volop ruimte voor ouderinspraak en overleg.

Adviesfunctie
Ons gastouderbureau heeft een eigen oudercommissie. Deze commissie kan advies uit brengen over elk voorgenomen besluit m.b.t:

Samenstelling
Het bestuur van de oudercommissie bestaat uit tenminste twee en maximaal vier ouders, waaronder:

Zodra een commissielid wil aftreden, wordt dit aan de ouders bekendgemaakt. Iedere ouder kan zich aanmelden. Calimero benoemt de nieuwe leden, na akkoord van de zittende oudercommissie. Wilt u zich aanmelden voor de oudercommissie, laat het ons weten.

Verantwoording
Tenminste een keer per jaar organiseert de oudercommissie een ouderavond. De oudercommissie legt dan verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen jaar en presenteert haar plannen voor het komende jaar.