Werkwijze

Intakegesprek
Wij houden met elke vraagouder een intakegesprek. Daarbij komen alle wensen over de opvang ter sprake. Als ouder bepaalt u zelf welke dagen en uren de opvang voor uw kind nodig is. Natuurlijk kunt u bepaalde voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld in welke plaats de gastouder moet wonen en of de gastouder huisdieren mag hebben of niet. Na het intakegesprek gaan we op zoek naar een gastouder die voldoet aan uw wensen voor de opvang.

Kennismaken met de gastouder
Op het moment dat wij een geschikte gastouder hebben gevonden, maken wij een afspraak met u en de gastouder. Samen houden wij een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis. Zo krijgt u een goede indruk van de persoon en de omgeving.

Koppelen
Calimero zal na het gesprek de meningen peilen bij u en de gastouder. Heeft iedereen het idee dat het 'klikt', dan worden de contracten opgesteld. U tekent zowel een overeenkomst met Calimero als met de gastouder.

Opvang op proef
De eerste maand van de opvang is een 'proeftijd'. In deze periode bezoeken wij de gastouder minimaal één keer. Wij kijken hoe de opvang van uw kind verloopt. Zijn alle partijen tevreden, dan blijft de gastouder volgens afspraak de opvang van uw kind verzorgen.


Contacten met Calimero

Tijdens onze samenwerking houden wij regelmatig contact met u. Minimaal één keer per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats. We bespreken onder meer de ontwikkelingen van uw kind en de samenwerking met de gastouder. Heeft u tussentijds vragen of problemen, dan kunt u natuurlijk altijd een beroep op ons doen voor informatie, ondersteuning of begeleiding.