Wederom klachtenvrij in 2017

Calimero NHN was in 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Indien er in 2017
klachten en/of problemen waren en de ouder kon samen met ons gastouderbureau, ondanks inzet van beide partijen, niet tot een oplossing komen, dan deed bovenstaande geschillencommissie uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Certificaat 2017

Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-kinderopvang.

Calimero NHN heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Als u en kopie wilt ontvangen van de beschrijving van onze werkwijze, wilt u dan contact met ons opnemen?

 

Laatste nieuws

»Calimero NB

»Wederom klachtenvrij in 2017

»Kinderopvang bij u thuis

»GGDBZO, inspectierapport 2018